Cách tự phản chiếu để làm giày vốn kinh nghiệm của mình

Có một câu nói rất hay: “Chúng ta có kinh nghiệm nhưng thường không để ý tới ý nghĩa của chúng”. Việc tìm hiểu ý nghĩa thông qua quá trình tự phản chiếu (self-reflection) giúp bạn nhận ra điểm mạnh, điểm yếu từ chính các kinh nghiệm trong quá khứ. Chủ động áp dụng bài […]

Read More Cách tự phản chiếu để làm giày vốn kinh nghiệm của mình