School tips

1. Do all assigned reading – This is beneficial for many reasons but basically, it’s because it gives you a basic knowledge of what’s discussed in lecture. However, although reading alone is very helpful, I suggest taking notes or using whatever other methods you can that aid you in your learning. For example; taking notes, […]

Read More School tips

Thời đại 4.0

Cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ 4 được GS. Klaus Schwab, người Đức, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos đưa ra và đó cũng là chủ đề chính của diễn đàn kinh tế lớn nhất thế giới năm 2016. Khái niệm của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 Thuật ngữ […]

Read More Thời đại 4.0

Hmm

Vẫn chưa dứt được cơn khó khăn với A, 🤦🏻‍♀️ thành thật xin lỗi A nhưng mình tự dưng không muốn gặp cậu khủng khiếp.

Read More Hmm

Save money

Mục tiêu dài hạn của mình chính là đi concert của Bangtan. Tầm 10tr Ngoài ra mình còn cần để cắt lợi 20tr Dùng để nuôi mình trong những năm tháng thất nghiệp không ai ngờ . Tiết kiệm ngay hôm nay

Read More Save money